Skip to content
Duvan 6

Fastigheten ligger placerad mittemot OKQ8 i Vindeln. Tidigare stod det ett äldre hus på fastigheten som nu är rivet. Rivningen utfördes hösten 2020. En detaljplan är upprättade och har vunnit laga kraft.

Vår tanke är att bygga 4-5st radhus som antingen säljs separat eller i form av bostadsrätter.

Tidsplanen för detta projekt.

  • Q2-Q3 2021 – Grovplanering av fastigheten
  • Q4 2021 – Detaljplanen är klar och försäljning kan påbörjas
  • Q1-Q2 2022 – Försäljning och planering inför byggnationer
  • Q3 2022 – Första byggnationerna påbörjas

Lär mer här https://vindeln.se/bygga-miljo-och-infrastruktur/samhallsbyggnad-och-planering/aktuella-detaljplaner

duvan6